logo

¿Quienes somos?

Practics Business Solutions nace con el objetivo de centrar su actividad en la implantación de sistemas de gestión para empresas, utilizando mayoritariamente herramientas OpenSource; Openbravo ERP, Vitger CRM, Prestashop eCommerce, SugarCrm.
info@practicsbs.com
+34 933 800 360

ERP

Definició

Els sistemes de planificació de recursos empresarials (enterprise resource planning, en anglès), són sistemes de informació que componen i gestionen molts dels negocis associats amb les operacions de producció i distribució d’una companyia en la producció de bens o serveis.

Els sistemes ERP gestionen la producció, logística, distribució, inventari, enviaments, factures i comptabilitat de la companyia de forma modular. Però, pot intervenir en el control de moltes activitats de negocis com vendes, entregues, pagaments, producció y gestió de recursos humans.

La fi dels ERP és el de integrar els departaments, és a dir, on abans hi havia un sistema de informació especialitzat per a cada òrgan de l’empresa, ara, amb els ERP, es genera una base de dades neta on es gestiona la informació en temps real i es pot obtenir les dades requerides en el momento que es desitgi.

Funcionament

Com qualsevol software, funciona segons una plataforma de programació, seguida per la gestió d’una infinitat de basses de dades corresponents als diferents departaments que es desitgin integrar. Els sistemes ERP s’organitzen mitjançant mòduls, els quals es connecten a diferents basses de dades, segons el que es necessiti per a cada departament.

Existeixen 2 tipus d’ERP: els de propietari i els de codi obert.
La diferencia és que, els de propietari, són fets per empreses amb fi de lucre que venen el seu software i els implanten a les empresas que el sol·liciten a un elevat cost. Per a poder utilitzar-los es necessari obtenir una llicència a més de la seva implantació en l’empresa. Mentre que, els de codi obert, són fets per comunitats de programadors sense fi de lucre que distribueixen els sues ERP sense cap cost, això no significa que siguin del todo gratuït ja que la seva implantació genera un cost en l’empresa i és necessari d’una persona capacitada que ho realitzi, anomenats partners: persona associada a l’empresa.

El treball més dur d’un ERP és el desenvolupament del mateix, ja que cada empresa té les seves pròpies necessitats i, per tant, necessita d’un desenvolupament personalitzat dels diferents mòduls que més siguin utilitzats en la mateixa. El segon pas, és la integració del mateix dins d’aquesta. Són realment molt poques les empreses que aconsegueixen integrar aquests sistemes des de l’inici de la mateixa i és per això que la implantació dura més temps de l’esperat; però el veritable èxit de l’ERP és el de que una vegada que el sistema ha sigut correctament implantat, és molt més fàcil el desenvolupament de nous mòduls i departaments, com la gestió en empreses que canvien constantment els seus productes, zones de venda, etc.

Avantatges

L’avantatge de tenir un ERP és que, com ja s’ha dit anteriorment, el software consta d’un disseny personalitzat per a l’empresa, on aquesta, pot modificar-lo al seu gust i necessitats. Però el principal avantatge, és la gestió en temps real de la informació. Un avantatge que les empreses agraeixen molt per tota aquella informació que s’obté al moment i canvia constantment, com per exemple, el número de productes que hi ha en stock.

Una bona implantació dels ERP, comporta a un augment de la productivitat, ja que, el temps que abans es trigava en portar un documento d’un departament a un altre, ara, gracies als ERP, aquest temps és emprat en una altra activitat empresarial.

Desavantatges

Encara que, como s’ha dit, els ERP augmenten la productivitat de l’empresa, per a moltes es gaire bé impossible implantar-los ja que comporten uns costos que algunes empreses no es poden permetre, com el cost de implantació, el de la seva llicència i el de manteniment del mateix.

A més dels costos que això comporta, està el temps que es necessita per a la seva implantació, ja que són sistemes rígids, és a dir, són sistemes genèrics que han de ser adaptats a l’estructura principal de l’empresa.

A més d’això, genera també un cost extra per la formació que necessiti el personal que vagi a utilitzar ERP, així mateix del temps que el/els empleats hagin de dedicar a la formació del mòdul i reestructurar la seva zona de treball.

user-gravatar
Practics
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.